Wykonujemy następujące pomiary :
Sytuacyjno-wysokościowe
Potrzebne do sporządzenia mapy geodezyjnej do celów projektowych, ale również przy rozgraniczaniu oraz podziałach nieruchomości
szczegóły
Realizacyjne
Obejmują ustalenie położenia budynku w terenie zarówno w pionie, jak i w poziomie, czyli wytyczenie
osi głównych domu i rzędnych wysokościowych;
szczegóły
Inwentaryzacje
Wykonuje się je w trakcie i po zakończeniu budowy. Obejmują pomiary wszystkiego, co zostało wybudowane na działce, na przykład przyłączy,
domu, a nawet ogrodzenia czy ułożonej kostki brukowej.
szczegóły
Geodeta to ...
    Geodeta to ktoś potrzebny do prac związanych z pomiarem terenu. Geodetę musimy zatrudnić np. przy budowie domu, oraz po jej zakończeniu.

    Ważnym kryterium przy wyborze geodety jest jego znajomość terenu oraz jego wiedza o aktualnym stanie map interesujących nas gruntów. Dlatego najlepiej jest skorzystać z usług firmy geodezyjnej, działającej na danym terenie, znającej miejscowe realia, śledzącej zmiany, które zachodzą w okolicy.

    Miejscowy geodeta często wie na przykład o znajdujących się pod ziemią przewodach instalacyjnych, których nie ma na mapie, bo są samowolą budowlaną albo wykonano je stosunkowo niedawno i jeszcze nie są naniesione. Jeśli przebiegają one przez grunty, na których chcemy budować, mogą przysporzyć nam kłopotów.

    Miejscowy geodeta wreszcie ma najbliżej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej gdzie zgłasza wykonanie każdej pracy geodezyjnej. My jesteśmy właśnie taką firmą. Działamy na na terenie jedenastu gmin powiatu tomaszowskiego.
Copyright @  GEODEZJA   Marek Kociubiński,  1996 - 2008